Bewustworden hoezo?

Bewustworden?? Maar waarvan? En waarom? Een mensenleven is relatief kort en alle mensen houden zich in meerdere of mindere mate bezig met leven en over-leven in de cultuur op de plaats waar ze bestaan. Bewustworden is van alle tijden. De hamvraag ontstaat vanuit je eigen relevantie: waarvan? En waarom? Die