werken met de wijsheid van de kudde tussen Hemel en Paarden