De kracht van het Medicijnwiel

Het Medicijnwiel is een oeroud symbool dat de wijsheid van het bestaan in zich draagt.
Een eerbetoon áán en bekrachtiging van alle natuurkrachten om ons heen, alle dingen verbonden binnen de cirkel van het leven. De cirkel staat symbool voor het eeuwige, het leven dat altijd doorgaat. De kringloop van het leven en de schepping. Het kruis symboliseert de windstreken, het vierkant, aarde, stabiliteit, een kruispunt, een doorgang, het proces waar gedachten overgaan tot materie.

Het draagt de polen in zich, mannelijk en vrouwelijk, het aardse en het spirituele, het zichtbare en het onzichtbare. Je vindt er het stille midden én beweging. Het donker én het licht. Er is: zo boven zo beneden. Zo binnen en zo buiten. De vier elementen, de windrichtingen, vier medicijnen, de vier seizoenen, de vier staten van welzijn, de vier kleuren van de mens en de vier stadia van het leven.

Medicijn betekent levensenergie, waarvan je onbeperkt gebruik kunt maken. Wanneer we ermee werken kunnen we bewuster worden van onze plaats en ons rol in het bestaan. Het is magisch en toch ook zo alledaags, helemaal ‘hier-en-nu’.

Je kunt het Medicijnwiel zien als plaats en als proces.
Het kan een plek voor heling zijn, en een wiel voor manifestatie.

Poort naar andere dimensies

Je kunt het Medicijnwiel zien als plaats en als proces.
Het opent een oordeelloos veld. Het is er om te wensen, dankbaarheid te voelen en belangrijke verbindingen te ervaren. Het helpt je herinneren aan het cyclische van het leven en antwoorden op vragen vinden. Je komt in contact met een andere dimensie of ruimere perspectieven. Het kan de poort zijn voor een intense beleving of een verdiepende ervaring waardoor je oude zaken kunt loslaten en uitzicht krijgt op iets nieuws.

Deelnemen aan een ceremonie met het Medicijnwiel is contact maken met je eigen bronnen en onze gedeelde bron. Het is een plek van aandacht en bewust-zijjn, vol-ledigheid. Het kan een plek voor heling zijn. En een wiel voor manifestatie.

Wanneer wij Paard ook uitnodigen in het Medicijnwiel krijgen we snel inzichten krijgen in onze onbewuste bewegingen, waardoor we geholpen kunnen worden bij actuele vragen in ons leven.

In workshops met het Medicijnwiel en het Paard kun je met anderen samen leren over persoonlijk leiderschap, communicatie, energie, actie en overgave, kortom leven en werken in verbinding. Zodat je steeds meer in je eigen kracht komt te staan.

Native Americans zien het Universum en alle Natuur als
‘be-coming’. Een coming into being.