Leven in een snel veranderende wereld


Chronische spanning en druk

We leven in een snel veranderende wereld, waarin de wedloop om natuur en technologie nog niet bepaald gewonnen is. De natuur staat enorm onder druk en wij mensen ook. Er is angst, ons contact is verplicht beperkt en dat is een aanslag op ons immuunsysteem, het vermogen om lichamelijke problemen zelf op te lossen. Er is bovendien veel informatie te verwerken, de berichtgeving en het nieuws geven druk, en de beeldschermen staan dag en nacht overal aan.

Het is een tijd waarin we worden uitgedaagd om trouw te zijn aan onszelf, in het NU te leven en te durven doen wat nog niet gedaan is. Er is veel oude wijsheid en ook veel nieuw inzicht over mens-zijn.
En hoe integreer je dat in het leven van alledag?


Bewustwording is de lessen van je leven oppakken

Bewustwording is meer over jezelf te weten te komen en begrijpen hoe je in de wereld staat. 
En als we dat systemisch uitdrukken is er voor iedereen een plaats. Les 1. Iedereen hoort ergens bij. 
Je doet ertoe!

Bewustwording is ook een van de grootste uitdagingen momenteel. Maar van wat? 

Van wie we werkelijk zijn en waartoe we in staat zijn. 
Om keuzes te maken waarin we niet verder vervreemden van onszelf, van de natuur en van elkaar.
Van overleven naar leven. Voorbij automatische, aangeleerde en vervreemdende patronen. Je blik verbreden, zodat je dan andere keuzes kunt maken. Nieuwe paden inslaan. 
Luisteren naar die signalen van het lichaam, om te herstellen.

Wist je dat 95% van ons gedrag uit het onbewuste komt, door dingen die we eerder in ons leven hebben meegemaakt? En dat ons brein – als overlevingsorgaan – altijd naar de veiligste weg zoekt?
 En wat succesvol was herhaalt? Het is een programma.
 Zo blijven we in de groef!


Gevoelde veiligheid

En er is meer. 

Je werkelijk en op een diep niveau veilig voelen; ervaren veiligheid.
 Ontwikkelen in veiligheid en verbinding. Groeien, wat betekent dat je nog meer gebruik gaat maken van je potentie, je creatieve vermogen en je autonomie.
De levenslessen liggen voor het oprapen wanneer je het kunt zien. En je kunt, als je je daartoe geroepen voelt, een leven lang leren en onderzoek doen. En soms móet je, omdat de omstandigheden dat van je vragen. Bij ziekte bijvoorbeeld.
Je kunt ook zelf je bereidheid volgen om naar een dieper niveau van bewustzijn te gaan, als de rollercoaster van alledag je bij een leeg gevoel gebracht heeft. Of als je grenzen bereikt van wat je aankunt. Of omdat je jezelf hebt weggecijferd.

Dan is het misschien een goed idee om eens contact met een paard te maken, 
want in het contact met een paard maak je (weer) contact met jezelf.


Signalen: voelen of negeren?

Iedereen kent wel tijdelijke lichamelijke ongemakken als hoofdpijn, misselijkheid, moeheid; spierpijn, etc. Dat je te lang doorgegaan bent zonder (de behoeften van je lichaam) te voelen. Een welverdiende pauze kan dit nog wel oplossen. Maar wanneer deze signalen langere tijd geen aandacht krijgen zullen ze toenemen, of op een andere manier opduiken als grilliger ziektes en gebeurtenissen waar je niet omheen kunt.

Toxische stoffen kunnen niet meer worden afgevoerd omdat het lichaam bezig is met overleven. Daarnaast weten we nu dat het lichaam gebeurtenissen ‘onthoudt’, totdat de ervaring een plek heeft gekregen. De spanning blijft in het zenuwstelsel vastzitten tot er aandacht voor is.

Pijnlijke ervaringen kunnen van kort of lang geleden zijn. Nog altijd actieve overtuigingen blijven in ons brein actief, die in onze vroege jeugd zijn geprogrammeerd. Zij kunnen nog altijd blijven doorwerken in ons gedrag NU.

 En het is bekend dat actuele verhoogde druk in relaties of werk, latere levens-veranderende gebeurtenissen, scheidingen en verlies het overlevingsbrein extra belasten.

Het lichaam blijft om aandacht vragen tot we het laten ontspannen. En als we daar de ruimte voor maken is er vaak nog iets meer nodig dan een wijntje, een massage, een bezoekje aan de sauna of een vakantie. Dat komt omdat het programma in ons onbewuste doorloopt in zenuwstelsel en hersenen.

Een probleem kan niet worden opgelost op het niveua waarop het is ontstaan. Om tot een oplossing te komen zul je vanuit een ander perspectief, vanuit een nieuw inzicht moeten leren kijken.
~ Einstein