Paardencoaching? Waarom zou je?

Leven in een snel veranderende wereld

We leven in een snel veranderende wereld, en nog meer sinds de wereldwijde impact van het virus. Technologie wint steeds meer terrein en de natuur staat onder druk. We spreken elkaar nu overwegend online en contact is in zeer beperkte mate mogelijk. Er is veel informatie te verwerken, de berichtgeving en het nieuws staat onder druk.
Het is een tijd waarin we worden uitgedaagd om trouw te zijn aan onszelf, in het NU te leven en te durven doen wat nog niet gedaan is. Er is veel oude wijsheid en ook veel nieuw inzicht over mens-zijn. Bewustwording is een van de grootste uitdagingen momenteel. Om keuzes te maken waarin we niet verder vervreemden van onszelf, van de natuur en van elkaar.

Hoe kun je van overleven naar leven? En voorbij gaan aan automatische en aangeleerde reacties?

Wist je dat 95% van ons gedrag uit het onbewuste komt, door dingen die we eerder in ons leven hebben meegemaakt?
En dat ons brein – als overlevingsorgaan – altijd naar de veiligste weg zoekt?
En wat succesvol was herhaalt?
Zo blijven we in de groef.

Signalen

Iedereen kent wel lichamelijke ongemakken als hoofdpijn, misselijkheid, moeheid; te lang doorgegaan, niet gevoeld...
Echter, wanneer die signalen langere tijd geen aandacht krijgen zullen ze toenemen of op een andere manier opduiken, als grilliger ziektes en gebeurtenissen waar je niet omheen kunt. We weten dat het lichaam gebeurtenissen onthoudt, totdat de ervaring een plek heeft gekregen.
Pijnlijke ervaringen kunnen van kort of lang geleden zijn.
Veel, nog altijd actieve, overtuigingen zijn in de vroege jeugd geprogrammeerd. En we weten nu dat meer recente verhoogde druk in relaties of werk, latere levens-veranderende gebeurtenissen, scheidingen en verlies het overlevingsbrein extra belasten.
Het lichaam blijft om aandacht vragen tot je lichaam kan ontspannen.

Trauma

Een trauma is niet de gebeurtenis zelf, maar het gevolg van een gebeurtenis. Er is je iets overkomen en je systeem veerde niet terug in de oorspronkelijke staat. Bij dieren is er een natuurlijke reactie om de spanning te ontladen. Mensen kunnen op een intense of herhaaldelijk onveilige situatie reageren door ‘af te splitsen’. Een helende beweging blijft uit, of is ‘gestold’. Een overlevingspatroon blijft (onbewust) actief.

Bij mijn begeleidingswerk integreer ik o.m. de Polyvagaaltheorie van dr.Stephen Porges. Deze visie ligt onder een subtiele werkwijze waarbij sensaties, gevoelens, beelden en dergelijke gevolgd worden met de klacht of vraag als startpunt.
Met de paarden erbij zijn we voortdurend uitgenodigd om te werken in het nu.
Wil je daarover meer lezen lees dan verder >>> (pagina volgt binnenkort)

Bewustworden

Bewustwording is meer over jezelf te weten te komen en begrijpen hoe je in de wereld staat. Je blik verbreden, zodat je dan andere keuzes kunt maken. Nieuwe paden inslaan. Luisteren naar die signalen van het lichaam is een goed begin, om te herstellen.
Maar er is meer. Ontwikkelen kan in veiligheid en in verbinding. Groei betekent nog meer gebruik maken van je creatieve vermogen en je autonomie.

We ontkomen er niet aan om in deze snel veranderende wereld te onderzoeken hoe ieders de potentie aangeboord kan worden.
En als we dat systemisch uitdrukken is er voor iedereen een plaats. Iedereen hoort ergens bij. En, je doet ertoe.

Je kunt, als je je daartoe geroepen voelt, een leven lang leren en onderzoek doen. Maar soms móet je, omdat de omstandigheden dat van je vragen. Of ‘Het Leven’ vraagt het van je. Je kunt ook zelf je bereidheid volgen om naar een dieper niveau van bewustzijn te gaan, als de rollercoaster van alledag je bij een leeg gevoel gebracht heeft. Of als je grenzen bereikt van wat je aankunt. Of omdat je jezelf hebt weggecijferd.

Dan is het misschien een goed idee om eens contact met een paard te maken, want in het contact met een paard, kun je op een bijzondere en snelle manier contact maken met jezelf.

Samen

En mens alleen is niets. Een paard ook niet trouwens. (Ik schreef er een blog over.)

‘We staan in onze samenleving en organisaties voor complexe sociale vraagstukken die we niet meer opgelost lijken te krijgen met individualisering, gefragmenteerd denken, protocollering, afsplitsing en vergelding.’

Die Nieuwe Wereld maken we samen, door te luisteren naar wat gehoord wil worden.
Van binnen uit.