Er is licht in het kwantumveld!

Rife, de uitvinder van een unieke microscoop

Dr. Raymond Royal Rife was een briljant wetenschapper in de vorige eeuw die een paar opzienbarende uitvindingen heeft gedaan en pionier was in het genezen van kanker. 
Hij was ervan overtuigd dat micro-organismen, waaronder bacteriën, virussen en parasieten, de oorzaak waren van alle ziekten.

Om zijn theorie te bewijzen werkte hij aan een microscoop die in staat was om 31.000 maal te vergroten, waarmee hij bovendien de ziekteverwekkers in levende toestand kon observeren en identificeren. Niet door ze in olie te leggen en in te kleuren, maar door ze met licht te laten opvallen.

Rife for Life History


Zichtbare frequenties

Rife was in staat om licht te onderscheiden in verschillende frequentiebanden. Hij zag daardoor hoe organismen zich in real-time bewogen. En die bewegingen leverden waardevolle informatie op. Toen dacht hij: als hij ze kon laten opvallen d.m.v. een bepaalde lichtfrequentie, dan zou hij ze misschien ook met frequenties kunnen doden. In de jaren ’30 ontwikkelde hij generatoren met electro-magnetische en electo-statische technieken, waarmee hij de individuele frequenties op de ziekteverwekkers kon richten, die hij daaraan zag doodgaan. De Rife Universal Microscope bleek van vitaal belang voor het onderzoek naar frequentiebehandeling van ziekte.

Rife’s frustratie om door te breken

Dr. Rife’s werk werd op grote schaal belachelijk gemaakt door zowel de AMA als de American Cancer Society toen in verschillende prominente kranten werd onthuld dat hij bewijs had gedocumenteerd, dat frequentie kanker genas. De AMA frustreerde zijn plannen en in deze strijd verloor Rife bijna alles, inclusief zijn bedrijf en de steun van de wetenschappelijke gemeenschap. Nu weten we dat medische zorg is Big Business is en dat beide organisaties bij hun acties veel te winnen en alles te verliezen hadden… Helaas is het leven van Rife om zijn genialiteit roemloos geëindigd. Toch heeft hij in de vorm van zijn frequentietheorie een enorme rijkdom achtergelaten.

De huidige elektronenmicroscopen hebben de 60.000 x vergroting die Rife heeft bereikt overtroffen. Maar men is nooit meer in staat geweest om de resolutie van Royal Rife’s microscopen te evenaren. Het besef is er een breder gedragen besef dat juiste frequenties van belang zijn bij genezing. Bij de juiste frequenties is er balans en dat stelt mensen in staat zichzelf te genezen.

Bekijk hier een korte video over dr.Raymond Royal Rife


De kracht van trilling

“Als je het universum wilt begrijpen, heb je het over energie, frequentie en vibratie”, 
zei Nicola Tesla.

Een steen die je in een vijver gooit, zendt steeds groter worden de cirkels uit. 
Trilling brengt trilling voort; een triangel die wordt aangeslagen, brengt een andere triangel in beweging, zodat ze in dezelfde toon klinken. Alles in het universum heeft een trillingsfrequentie, een z.g. resonantiefrequentie en zoekt naar moeiteloze harmonie. 

Zo trilt ook elk levend wezen op een unieke frequentie, samen met zijn verschillende samengestelde delen, die in het gunstigste geval in evenwicht zijn. De organen in je lichaam hebben eigen frequenties, die precies op elkaar afgestemd zijn als een zuiver gestemd gitaarakkoord.
Een aanhoudende stemklank kan een kristallen glas doen barsten wanneer de trilling of de golf niet verder kan bewegen. Elk micro-organisme heeft zo ook een unieke en specifieke resonantiefrequentie (de ‘mortaloscillatory rate’) die ‘structurele stress’ ervaart, wanneer een bepaalde frequentie langdurig op het micro-organisme wordt afgestuurd. Zo wordt de ziekteverwekker gefragmenteerd en uitgeschakeld.

Kwantumverstrengeling

In de natuur is een kwantum de kleinste ondeelbare hoeveelheid van een grootheid als energie, impuls of massa. Elk deeltje heeft zijn eigen kwantumtoestand. Soms werken twee of meer deeltjes op elkaar in en gedragen zich als het ware als een tweeling of meerling, ze zijn zgn. verstrengeld en vormen samen een verstrengeld systeem. De deeltjes beïnvloeden elkaars toestand. Verandering aan het ene deeltje doet een ander deeltje veranderen waarmee het verstrengeld is. Ook wanneer er een grote afstand tussen de deeltjes is. De totale energie van het verstrengelde systeem is, wegens de wet van energiebehoud, constant. 
Spooky action at a distance, noemde Einstein dat, die met collega’s Podolski en Rosen in de jaren dertig een experiment bedacht, om deze verstrengeling te meten. Meting van het ene beïnvloedde niet het andere, maar bevestigde dat de complementariteit bleef gehandhaafd over afstand en tijd.
Er zijn ondertussen beroemde experimenten gedaan die duidelijk maakten dat verstrengelde deeltjes elkaar op afstand kunnen beïnvloeden. Dat het bewezen is, is een mijlpaal binnen de quantumfysica

Je DNA is een antenne

Bruce Lipton is de wetenschapper die in gewone mensentaal kan uitleggen hoe ons DNA als een antenne functioneert (New Biology en epigenetica). (YouTube >>) Die antenne vangt signalen uit de omgeving op, dat op zijn beurt de vorm van een proteïne in en cel verandert. Daarmee kan een verbinding tot stand komen tussen ontvanger en output in de cel. Daar kan dus het signaal de functie en het gedrag van de cel veranderen!
Het bewustzijn van de omgeving beïnvloed dus het gedrag van binnen uit; perceptie.: Perception of Environment.
Dit is waarom we met de rife-generator gebruik maken van je eigen dna in de transmittor en over een afstand frequenties kunnen zenden.

Frequentie therapie

Op de pagina toepassingen lichtfrequenties vertel ik wat het in de praktijk betekent
Behandelingen in consult en op afstand.

  • detox van metalen, schadelijke virussen, bacteriën, parasieten en schimmels
  • upgraden van frequenties van het lichaam bij klachten en symptomen