Wildfire of Vreugdevuur. Er is moed nodig om met vuur om te gaan.