Lichaam en geest zijn
twee uitdrukkingen van hetzelfde

Wanneer ze niet goed op elkaar afgestemd zijn ontstaan er op korte of langere termijn klachten.
Het lichaam laat zich voelen.
Het wil gehoord worden.
Het is een boodschapper voor jouw welzijn.

Elke klacht draagt een boodschap in zich.
Luister je naar wat je lichaam
te vertellen heeft?
Kun je het voelen?

Een probleem kan niet
worden opgelost
op het niveau waarop
het is ontstaan.

met zachte ogen
je blik verruimen
voor een ander
perspectief,

 zodat je er anders
naar kunt kijken…

Als het leven je geraakt heeft

Chronische spanning en druk

We leven in een snel veranderende wereld, waarin de wedloop tussen natuur en technologie nog niet uitgespeeld is. De natuur staat onder druk en wij mensen ook. 

Van buiten af zijn er toxische stoffen in water, lucht en voeding. Jong en oud heeft een enorme hoeveelheid informatie te verwerken; beeldschermen staan dag en nacht overal aan en negatief nieuws zorgt voor meer verwarring dan duidelijkheid. Het verplicht beperkte contact was een grote aanslag op ons sociale bestaan, en in hoog tempo volgt de ene crisis na de andere. Wereldwijd.

Innerlijk wordt er een angst voor tekort gevoeld door stijgende prijzen en dalende inkomsten, angst om het niet goed te doen, een grote behoefte aan zekerheid in een wereld waarin de polariteit hoogtij viert.
Dat doet wat met ons. Chronische spanning en druk verzwakt ons immuunsysteem en het vermogen om lichamelijke klachten zelf op te lossen.

Ziek zijn; dis-ease

Als je lichaam pijn doet is er ongemak. Het geeft een klacht aan. Of heb je een last? Het wil je iets laten weten. Waar loop je mee rond? Luister je ook naar die signalen van het lichaam? Her-stellen vraagt meervoudig onderzoek van je symptomen.
Ziek zijn heeft een functie. Er is iets te verwerken of te leren.
Kan je lichaam de afvalstoffen wel goed kwijt?
Heb je ergens te lang mee doorgelopen?
Nam je wel genoeg ruimte voor jezelf?
Kun je voelen wat je nodig hebt?
Kun je op tijd voelen wat je nodig hebt?

Signalen: voelen of negeren?We kennen allemaal wel die tijdelijke lichamelijke ongemakken als hoofdpijn, misselijkheid, moeheid; spierpijn, etc. Misschien zijn we dan te lang doorgegaan zonder (de behoeften van je lichaam) te voelen. Een welverdiende pauze kan dit nog wel oplossen. Maar wanneer deze signalen langere tijd geen aandacht krijgen zullen ze toenemen, of op een andere manier opduiken als grilliger ziektes en gebeurtenissen waar we niet omheen kunnen.
Toxische stoffen kunnen niet meer worden afgevoerd, omdat het lichaam bezig is met overleven. Daarnaast weten we dat het lichaam gebeurtenissen ‘onthoudt’, totdat de ervaring een plek heeft gekregen. De spanning blijft in het zenuwstelsel vastzitten tot er aandacht voor is.

Pijnlijke ervaringen kunnen van kort of lang geleden zijn. Nog altijd actieve overtuigingen blijven in ons brein actief, die in onze vroege jeugd zijn geprogrammeerd. Zij kunnen nog altijd blijven doorwerken in ons gedrag NU.

 En het is bekend dat actuele verhoogde druk in relaties of werk, latere levens-veranderende gebeurtenissen, scheidingen en verlies het overlevingsbrein extra belasten.

Aandacht voor de basis 


Het lichaam blijft om aandacht vragen tot we het laten ontspannen. En als we daar de ruimte voor maken is er vaak nog iets meer nodig dan een wijntje, een massage, een bezoekje aan de sauna of een vakantie. Dat komt omdat het programma in ons onbewuste doorloopt in zenuwstelsel en hersenen. Wanneer we het lichaam de aandacht en de rust geven die het nodig heeft, zal in veel gevallen herstel vanzelf optreden. Sommige klachten zijn op zichzelf een lichaamsproces in een helende fase. Simpele voorbeelden zijn een loopneus, of een griepje, diaree, koorts of een ontsteking. Het lichaam ontdoet zich van stoffen die er uit moeten.

Daarnaast is het niet ongebruikelijk dat er al een tijd voorbij is gegaan, voordat een klacht onhoudbaar werd, of de aandacht kreeg die het verdiende. Dan kan het ook even duren voordat je genezen bent en alles weer aan kunt.
Door het bewustwordingsproces van een ziekte krijg je in beeld wat er beter kan. 
Je levensstijl bijvoorbeeld.

Bewustwording is: de lessen van je leven oppakken
Leer je lichaam kennen. Leer jezelf kennen. Het gaat er over dat we gaan begrijpen hoe we in de wereld staan. Om keuzes te maken waarbij we niet vervreemden van onszelf, van de natuur en van elkaar. Voorbij automatische, aangeleerde en vervreemdende patronen.

Wist je dat 95% van ons gedrag uit het onbewuste komt, door dingen die we eerder in ons leven hebben meegemaakt? En dat ons brein – als overlevingsorgaan – altijd naar de veiligste weg zoekt? En wat succesvol was herhaalt? Het is een programma. Zo blijven we in de groef.
We mogen onze blik verbreden, ons bewustzijn verruimen. Nieuwe paden inslaan.
Zo reikt helen verder dan alleen genezen.

We leven in een tijd waarin we worden uitgedaagd om trouw te zijn aan onszelf, in het nu te leven en te durven doen wat nog niet gedaan is. Gebruik te maken van oude wijsheid en nieuwe inzichten.

Aandacht, rust en ruimte

Als het leven je geraakt heeft maak ik tijd voor je. Ik heb aandacht voor je verhaal en ruimte voor je gevoel. Voor het (opnieuw) kunnen voelen. Zodat je pijn, boosheid of verdriet kunt toelaten. Je doet het zelf, maar niet alleen.