Bewustworden in een ruimer veld

Wanneer je antwoorden zoekt op levens- en werkgerelateerde vragen,
steeds terugkerende thema’s je aandacht hebben,
voelt dat er meer onder de zon is,
of weet dat je méér kunt,

is dit het moment
om meer bewust te worden.

Dan is het tijd voor een ander perspectief.

Er is méér
tussen hemel en paarden…

De wereld om je heen lijkt vooral uit dingen te bestaan. En niet is minder waar.

Wanneer je ‘s nachts naar de hemel kijkt, zie je maan, sterren en planeten in een onmetelijke ruimte. In je lichaam, voorbij moleculen, elektronen en neutronen, is er ook meer ruimte dan vaste stof.

Die ruimte tussen de dingen is het Veld.
Alles in het Veld is altijd in beweging.
“Le mouvement, c’est la vie”, zei Leonardo da Vinci.
Het leven is de beweging.

En de ruimte tussen jou en mij is niet ‘niets’ maar doet ertoe. Het is er niet statisch.
Daar gebeurt het.

Het Veld van ongekende mogelijkheden

Rumi spreekt over het Veld van oneindige mogelijkheden; the endless field off possibilities.
Daarmee zijn wij dus direct verbonden.

Wanneer we zeggen ‘dat er méér is tussen hemel en aarde’, dan moet dat ergens in de ruimte liggen;
 ‘in between’.

Daar is geen druk.
Daar gebeurt iets magisch. Het cirkelt, beweegt en trilt.
Frequenties en resonanties kunnen veranderen; in een ‘golf’ of een ‘deeltje’.
Er is beweging, of het is een ‘ding’!

De natuur kent haar eigen ritme en haar eigen proces, de natuurlijke manier waarop de dingen gaan.
Die beweging kost geen kracht. Daar is flow.
Waarneming is van invloed op wat ontstaat of gaat.

Jouw bewustzijn maakt het verschil.
JIJ maakt het verschil, door hoe je het ziet.

Alles hangt met elkaar samen.
In het Veld raakt alles altijd alles overal aan.

Nu kan je waar-neming ‘vastzitten’.
 Door ingrijpende, of oude ervaringen.
Of door programmering van het leven om je heen.
Dan is het tijd voor een ander perspectief.

Verander de wereld om je heen. Begin bij jezelf.
Door je manier van kijken in beweging te brengen.

 

De werkelijke ontdekkingsreis is niet het ontdekken van nieuwe landschappen,

maar het kijken met anderen ogen.

~ Marcel Proust