Ontwapening in vrijheid

Paarden zijn puur. Ze kennen geen leugens, bedrog, onrechtvaardigheid, schuldgevoel of schaamte. Ze weten zich geen raad met straf of belediging. Ze dragen geen maskers, ze lachen je niet uit en ze oordelen niet. Wél zijn ze uiterst sensitief en reageren op je energie.
Ze lezen je lichaamstaal, zijn in staat om je hart te raken en een nieuwe beweging op gang te brengen.
Het zijn ware meesters bij bewustwordingsprocessen!


Als het leven niet zo makkelijk is

Je zou het graag willen: een leven zonder gedoe, zonder zorgen, zonder verdriet of pijn.
Een harmonieus leven waarin je groeit, bloeit en oogst met gemak, zodat je ongeremd mens kunt zijn, op alle levensterreinen.

Maar het leven is niet alleen verrukkelijk, het is ook frustrerend.
Er is niet alleen de lust, maar vaak ook last.
Er is bloei en verval, licht en donker, vernieuwen en weer loslaten.
Er is lief, en leed.

Het leven is niet
 zo smal als het soms lijkt.
Wel is het is een kunst
 om met de uitdagingen van het leven 
te blijven staan, of juist mee te bewegen.
Je bent altijd méér dan je zorgen, je pijn of je verdriet.
Wat je ook overkomt, je leert je lessen en kunt weer opstaan.
 Ook in de meest negatieve omstandigheden blijf je uniek.
Wat je ook overkomt; je bent mens,
 met een eigen gezicht.

Open je bewustzijn verder en verder.
En ontdek hoe groots bent.

In het contact met een paard maak je contact met jezelf

Een paard weet niets van depressies, stressklachten, lichamelijke beperkingen, psychische problemen of ADHD. Het zal primair reageren op wie je bent, en wat je gelooft of denkt, over jezelf of anderen. En niet op wat je mist, niet kan, wat je hebt meegemaakt, of hoezeer je ‘afwijkt’ van anderen of wat je denkt te moeten verbergen.

Die begeleide ontmoetingen náást een paard kunnen daarom bijdragen aan informatie uit je onbewuste die je nieuw inzicht brengt, en je brengt bij ontspanning in je mind en je lichaam. De twee zijn verbonden en een afspiegeling van elkaar. Beweging van het een, brengt verandering bij het andere. Onlosmakelijk verbonden.

Het kan zijn dat er wat anders gebeurt dan je van tevoren had verwacht of gehoopt. Dat kan confronterend zijn, maar zal je ook ruimte geven. De zuivere feedback van het paard brengt je juist op nieuwe gedachten en daarmee op nieuw gedrag. Dan kun je (eindelijk) andere keuzes maken. Het helpt als je eerlijk en open naar jezelf durft te kijken.

Ontspanning betekent dat je innerlijk ruimte maakt voor het nieuwe. Dat werkt door op genezing van je lichaam en in processen van persoonlijke ontwikkeling. Bovendien sta je niet ‘los’ in de wereld. De ruimte is er ook voor je verbinding met een groter geheel, meerdere velden.

Coaching met paarden kan bijdragen aan meer lichaamsbewustzijn, zelfvertrouwen, focus, concentratie en betere communicatie. Dat is merkbaar als je doelgerichter wilt zijn, jouw aandeel in relaties wilt onderzoeken, of wilt onderzoeken hoe je leiderschapskwaliteiten zijn. 
Paarden activeren je bezieling en raken je hart. 
Wanneer je angst voor paarden hebt kan een coaching met paarden je heel veel opleveren.

‘De wonderen zijn de wereld nog niet uit’.
Je kunt gebeurtenissen meemaken die boven verwachting zijn.

Systemsische paardencoaching


Aandacht voor de basis

Ooit zijn we in het westen begonnen het hoofd als het centrum te zien, maar als we met het paard willen werken kun je maar beter de aandacht naar het zwaartepunt in je lichaam verleggen. (Waarvan men in het Oosten al duizenden jaren geweten wordt dat je dat in het bekken moet zoeken.) Een heel interessant onderzoek om beter in je lichaam te komen én in verbinding te kunnen bewegen. Want, wanneer je anders begint, ga je ook anders op weg.

Omdat ik ervan uitga dat paarden, net als mensen, unieke individuen zijn met eigen voorkeuren en eigen behoeften, volgen we de meeste passende benadering voor beiden. Echt maatwerk dus.

Bij de paardencoachsessies houden we daarom de voeten op de grond. En je hoeft geen ervaring met paarden te hebben.
Wanneer je angst voor paarden hebt kan een coaching met paarden je heel veel opleveren!


Wat doet een paardencoach?

Er zijn verschillende manieren om te coachen met paarden en de vele coaches hebben ook hun eigen werkwijze. Globaal zijn er een paar manieren: coachen op gedrag, intra-psychisch coachen, systemisch coachen en coachen met de wijsheid van de kudde. Het paard staat altijd centraal als bron voor interventies.Afhankelijk van jouw vraag kiest de coach haar werkwijze. De coach zal zich afstemmen in het moment op de gebeurtenissen tussen jou en het paard. Vooral door ruimte te maken voor het proces, veiligheid te bieden, goed te observeren en vragen te stellen.

Een goede (paarden)coach vindt het belangrijk dat je zelf je eigen ervaringen doorleeft en je eigen ontdekkingen doet.


Systemisch coachen

Bewegingen in het het Veld: coachen met de wijsheid van de kudde

“The greater Soul moves in only one direction,
and that is to bring into union
that wich has been made separate.”

~ Bert Hellinger

Systemisch coachen vond zijn oorsprong bij Bert Hellinger (1925-2019), die grondlegger is van het systemisch werken en familieopstellingen, en een nieuwe dimensie opende in de psychologie.
 Belangrijke principes in het systemisch werk zijn:

  • de natuurlijke Ordening; neem je wel je plaats in?
  • Verbindingen; het recht om erbij te horen. Iedereen hoort erbij. Wie is er vergeten?
  • Balans: uitwisseling, geven en nemen. Schuld en onschuld. Compenseren gebeurt vaak onbewust!

Systemisch werk is fenomenologisch; we nemen de bewegingen (in het Veld) waar. 
Er is meer een ‘niet doen’, een uitzoomen, en voelen en kijken naar jouw plaats in het geheel waartoe je behoort, en hoe daar balans ervaren wordt. We werken we met de essentie van de vraag en zoeken niet direct naar een oplossing. Wel kijken we naar welke beweging in jouw systeem bemoeilijkt werd en sluiten in wat vergeten werd of verloren raakte.

Bewustwording in systemisch werk is: de liefde in de beweging zien.
Dat is helend, zelfs naar generaties terug.

Ruud Knaapen bracht dit systemische onderzoek verder met als ‘de Wijsheid van de Kudde’. Dat wil zeggen de manier waarop de kudde omgaat met de werkelijkheid die zich aandient. 
We kijken door de ogen van het paard met de directheid van de paarden zelf.

Paarden laten ons, met hun oeroude sociale intelligentie, weten of we verbonden zijn; met onze familie, onze kwaliteiten, onze tekortkomingen en onze verlangens. Of onze innerlijk kudde compleet is en op orde is. Of iedereen een plek heeft in ons hart. En of we leven volgens onze bestemming.