Rife for Life


Dr.Raymond Royal Rife

met zijn microscoop
1931

Bekijk hier een korte
>> video over dr.Rife <<


Als je het universum wilt begrijpen,
heb je het over energie,
frequentie en vibratie.

~ Nicola Tesla

Detox lichtfrequenties rife for life


Michael Tellinger
vertelt over frequenties
in deze video


START MET EEN
11-daagse DETOX
op AFSTAND

Lees meer over detoxen
van metalen, schadelijke
virussen, bacteriën,
parasieten en schimmels
op de volgende pagina

Of begin meteen.

Er is licht in het kwantumveld!

Rife, de uitvinder van een unieke microscoop

Dr. Raymond Royal Rife was een briljant wetenschapper in de vorige eeuw die een paar opzienbarende uitvindingen heeft gedaan en pionier was in het genezen van kanker. 
Hij was ervan overtuigd dat micro-organismen, waaronder bacteriën, virussen en parasieten, de oorzaak waren van alle ziekten.

Om zijn theorie te bewijzen werkte hij aan een microscoop die in staat was om 31.000 maal te vergroten, waarmee hij bovendien de ziekteverwekkers in levende toestand kon observeren en identificeren. Niet door ze in olie te leggen en in te kleuren, maar door ze met licht te laten opvallen.


Zichtbare frequenties

Rife was in staat om licht te onderscheiden in verschillende frequentiebanden. Hij zag daardoor hoe organismen zich in real-time bewogen. En die bewegingen leverden waardevolle informatie op. Toen dacht hij: als hij ze kon laten opvallen d.m.v. een bepaalde lichtfrequentie, dan zou hij ze misschien ook met frequenties kunnen doden. In de jaren ’30 ontwikkelde hij generatoren met electro-magnetische en electo-statische technieken, waarmee hij de individuele frequenties op de ziekteverwekkers kon richten, die hij daaraan zag doodgaan. De Rife Universal Microscope bleek van vitaal belang voor het onderzoek naar frequentiebehandeling van ziekte.

Rife’s frustratie om door te breken

Dr. Rife’s werk werd op grote schaal belachelijk gemaakt door zowel de AMA als de American Cancer Society toen in verschillende prominente kranten werd onthuld dat hij bewijs had gedocumenteerd, dat frequentie kanker genas. De AMA frustreerde zijn plannen en in deze strijd verloor Rife bijna alles, inclusief zijn bedrijf en de steun van de wetenschappelijke gemeenschap. Nu weten we dat medische zorg is Big Business is en dat beide organisaties bij hun acties veel te winnen en alles te verliezen hadden… Helaas is het leven van Rife om zijn genialiteit roemloos geëindigd. Toch heeft hij in de vorm van zijn frequentietheorie een enorme rijkdom achtergelaten.

De huidige elektronenmicroscopen hebben de 60.000 x vergroting die Rife heeft bereikt overtroffen. Maar men is nooit meer in staat geweest om de resolutie van Royal Rife’s microscopen te evenaren. Het besef is er een breder gedragen besef dat juiste frequenties van belang zijn bij genezing. Bij de juiste frequenties is er balans en dat stelt mensen in staat zichzelf te genezen.


De kracht van trilling

Een steen die je in een vijver gooit, zendt steeds groter worden de cirkels uit. 
Trilling brengt trilling voort; een triangel die wordt aangeslagen, brengt een andere triangel in beweging, zodat ze in dezelfde toon klinken.

Alles in het universum heeft een trillingsfrequentie, een z.g. resonantiefrequentie en zoekt naar moeiteloze harmonie. 

Zo trilt ook elk levend wezen op een unieke frequentie, samen met zijn verschillende samengestelde delen, die in het gunstigste geval in evenwicht zijn. De organen in je lichaam hebben hun eigen frequenties, die precies op elkaar afgestemd zijn als een zuiver gestemd gitaarakkoord. Een aanhoudende hoge stemklank brengt een trilling voort die een kristallen glas kan laten barsten.

Wanneer er niet meegetrild kan worden is er een ‘botsing van golven’ dat principe werkt bij frequentie behandelingen. Elk micro-organisme heeft een unieke en specifieke resonantiefrequentie (de ‘mortal oscillatory rate’) die ‘structurele stress’ ervaart, wanneer een bepaalde frequentie langdurig op het micro-organisme wordt afgestuurd. Zo kan een ziekteverwekker gefragmenteerd en uitgeschakeld.

Naast het uitschakelen van ziekteverwekkers kan een trilling een frequentie juist versterken of vitaliseren. Bijvoorbeeld bij verzwakte organen of weefsels.

Wat wil je weten over kwantumverstrengeling?

In de natuur is een kwantum de kleinste ondeelbare hoeveelheid van een grootheid als energie, impuls of massa. Elk deeltje heeft zijn eigen kwantumtoestand. Soms werken twee of meer deeltjes op elkaar in en gedragen zich als het ware als een tweeling of meerling, ze zijn zgn. verstrengeld en vormen samen een verstrengeld systeem. De deeltjes beïnvloeden elkaars toestand. Verandering aan het ene deeltje doet een ander deeltje veranderen waarmee het verstrengeld is. Ook wanneer er een grote afstand tussen de deeltjes is. De totale energie van het verstrengelde systeem is, wegens de wet van energiebehoud, constant.

Spooky action at a distance, noemde Einstein dat, die met collega’s Podolski en Rosen in de jaren dertig een experiment bedacht, om deze verstrengeling te meten. Meting van het ene beïnvloedde niet het andere, maar bevestigde dat de complementariteit bleef gehandhaafd over afstand en tijd. Er zijn beroemde experimenten die duidelijk maakten dat verstrengelde deeltjes elkaar op afstand beïnvloeden. Dat dat bewijs er is, is een mijlpaal binnen de quantumfysica.

Dus als ik op de Veluwe een frequentie aanzet op een DNA sample (haar of nagelrandje) reikt die trilling – door de verstrengeling in het kwantumveld – naar aanverwant DNA in Alaska bijvoorbeeld, zonder tijdsverschil!

Je DNA is een antenne

Bruce Lipton is de wetenschapper die in gewone mensentaal kan uitlegt hoe ons DNA als een antenne functioneert (New Biology en epigenetica). (YouTube >>) De antenne vangt signalen uit de omgeving op, dat op zijn beurt de vorm van een proteïne in een cel verandert. Daarmee kan een verbinding tot stand komen tussen ontvanger en output in de cel. Daar kan dus het signaal van buitenaf de functie en het gedrag van de cel veranderen! Wat daarmee duidelijk is dat het ontstaan van ziekten niet alleen van binnen uit komt.

Het Bewustzijn van de omgeving beïnvloedt dus ook de kwaliteit van het leven binnen in je lichaam; Perception of Environment. Dit is waarom we met de Rife-generator kunnen werken aan instabiele frequenties (ziekten) door gebruik te maken van de verschillende, en krachtige frequentiemethode en bovendien kunnen werken met je eigen dna in de transmittor op afstand.

Opruimen en vitaliseren

Er bovendien twee mogelijkheden:
opruimen van ongewenste stoffen (metalen, chemische stoffen, afvalstoffen), en
vitaliseren organen, weefsels en functies.

Er wordt altijd aangeraden eerst het detox-programma van 11 dagen te doen, om het lichaam meer ontvankelijk te maken voor de fijnere, genezende energie frequenties. Ik gebruik daarvoor de remote functie. Behandeling op afstand dus.