Werken met het Medicijnwiel

Het Medicijnwiel is een oeroud symbool dat wijsheid van het bestaan in zich draagt.

Het is een eerbetoon áán, en bekrachtiging van, de natuurkrachten om ons heen binnen de cirkel van het leven.
De cirkel staat symbool voor het eeuwige, het leven dat altijd doorgaat, de kringloop van het leven en de schepping.
Het kruis symboliseert de windstreken; het vierkant, aarde, stabiliteit, een kruispunt, een doorgang, het proces waar gedachten overgaan tot materie.
Hoe alles met elkaar verbonden is, ervaar je goed met het medicijnwiel.

Het draagt de polen in zich; positief en negatief, binnen en buiten, mannelijk en vrouwelijk, het aardse en het hemelse, het zichtbare en het onzichtbare. Je vindt er het stille midden én beweging. Het donker én het licht. Er is: zo boven zo beneden en, zo binnen zo buiten.
De vier elementen, de windrichtingen, vier medicijnen, de vier seizoenen, de vier staten van welzijn, de vier kleuren van de mens en de vier stadia van het leven.

Medicijn betekent levensenergie, waarvan je onbeperkt gebruik kunt maken. Wanneer we ermee werken kunnen we bewuster worden van onze plaats en ons rol in het bestaan. Het is magisch en toch ook zo alledaags, Hier en nu.

Je kunt het Medicijnwiel zien als plaats en als proces.
Het kan een plek voor heling zijn, en een wiel voor manifestatie.

Een Medicijnwiel-sessie

Je kunt het Medicijnwiel zien als plaats en als proces. Ermee werken is een oordeelloos veld openen.
Het kan een plek voor heling zijn, en een wiel voor manifestatie.

Voor een medicijnwiel-sessie neem je zelf een aantal handzame voorwerpen mee die betekenisvol zijn bij de vraag of situatie die je inbrengt.
We stellen ze één voor één op, op een oppervlak met vier archetypen in de windstreken. Vanuit de windstreken krijg je vragen waarmee je, langzaam maar zeker, steeds verder naar een nieuw perspectief groeit. Je doet een grondig onderzoek waarmee je niet alleen meer inzichten krijgt, maar ook wezenlijk iets transformeert.

Een medicijnwielsessie duurt 2 – 2,5 uur.
De prijs is € 185,-

Contact >>