Bewustworden in een ruimer veld met de kracht van de kudde. Dat kan tussen Hemel en Paarden....