Leren van de wijsheid van de kudde

  • Matcht jouw intentie met de tijd en kracht die je inzet op je werk?
  • Kun je met jouw visie bij de ander initiatiefkracht wekken?
  • Kun je samenwerking stimuleren bij wederzijds respect, enthousiasme en creativiteit?
  • Hoe ga je om met grenzen?
  • Kun je aansluiten bij de beweging die de ander maakt, zodat er meer effectiviteit ontstaat?

Leiding geven vraagt een steeds verder gaande persoonlijke ontwikkeling; bewustwording van wie je bent, wat je denkt en wat je doet.
Dat maakt je meer mens en dat is precies waar het om gaat: verbonden leiderschap is het beste van twee werelden samenbrengen.

Goed leiderschap vraagt een groeiend bewustzijn
Persoonlijke ontwikkeling dient de groei van dat bewustzijn

Leiding geven kan alleen als er ontvangers zijn

Het voldoet in leidinggevende posities steeds minder om terug te vallen op vakbekwaamheid, kennis, positie of macht. De leider als persoon wordt in toenemende mate belangrijk. Persoonlijk leiderschap krijgt meer gewicht, voorbij rol en functie. Daar is een zijns-kwaliteit nodig, zodat resultaat en proces – ‘doen’ en ‘zijn’ – meer in balans komen. De Chinezen spreken al eeuwen over de kunst van het niet-doen, als één van de kenmerken van goed leiderschap.

Persoonlijk leiderschap valt of staat met je eigen kader van ervaringen en overtuigingen.

Ben je jezelf bewust welke kwaliteiten er in je stijl te zien zijn?
Hoezeer ben je je daarvan bewust? En welke kwaliteiten zou je willen ontwikkelen?
En wat is daar voor nodig? Of, wat zit daar in de weg?

Arbeid is zichtbaar gemaakte liefde

Vertrouwen is die kernwaarde die steeds belangrijker is en aandacht vraagt bij het Nieuwe Werken. Op basis van vertrouwen kunnen mensen in vrijheid en verantwoordelijkheid hun werk doen. Wanneer een losse groep mensen groeit naar een zelfsturend team, maak je als leidinggevende ook veranderingen door. Dat kan wat onwennig zijn. Want wat is dan jouw plaats en rol als leidinggevende?

Hoe je kunt loslaten valt of staat óók met je eigen kader van ervaringen en overtuigingen. Ook dat uit zich in jouw persoonlijke stijl.

Maak gebruik van paardencoaching om tot reflectie te komen op je persoonlijke manier van loslaten. Wanneer dieperliggende drijfveren – die het fundament vormen van je ‘doen en (los)laten’ bij je dagelijkse keuzes – aan het licht komen, maak je het voor jezelf en je team ook licht.


Loswerken voor leidinggevenden is zinvol als je toe bent aan zelf-verkenning
 op de werkvloer. Het draagt bij aan inzicht in:

  • jouw leiderschapskwaliteiten en -vaardigheden
  • jouw perceptie bij situaties waarin je sturing geeft
  • het gewaar-zijn van je eigen handelen
  • hoe resultaat- of procesgericht je werkt
  • wederkerigheid in communicatie en interactie

 

Bij een coachende wijze van leidinggeven en begeleiden
is je verbinden met de ander, en deelgenoot willen zijn een belangrijke rol.
Dat betekent onder andere een voortdurend creatief ‘ja-zeggen’.
Bij paarden krijg je een krachtige reflectie en meer inzicht in relaties.
Je ontwikkelt een leiderschapsstijl die teams én een groter geheel dient.


Terug naar al het aanbod of naar de contactpagina