Het het veld geslagen? Bewustworden in een ruimer Veld - Tussen Hemel en Paarden