Kaarten die toegang geven tot een diepere belevingswereld

Steeds meer wordt duidelijk hoe hechtingsproblemen tot patronen kunnen worden waar je niet zómaar vanaf bent. Sommige vroege ervaringen zijn lang opgesloten of vastgezet door het dilemma; erbij horen of kiezen voor je zelf. Door gebrek aan veiligheid werden deze onaangename ervaringen onzichtbaar en onbewust. Als je je (later) bewust wordt van Oud Zeer kom je er pas achter hoe je dat gevormd heeft.

Ik ben zelf een kind uit de jaren zestig, bij wie het opvoedboek van dr Spock zijn sporen in mijn jeugd achterliet, en de oorlog in mijn ouders. Via mijn werk probeerde ik te achterhalen wie ik ben, maar liep op een zeker moment (tijdens de coronacrisis) toch vast.
Uit een intens proces ontstond een project. Bijna 300 foto’s maakte ik ondertussen van kleipoppetjes in een natuurlijk decor. En dat aantal groeit nog steeds.

Op verhaal komen
Ik ben erg geïnspireerd in mijn werk met de paarden(kudde), door de polyvagaal-theorie, het systemisch werk en de ontdekkingen rond trauma. Veel thema’s komen samen. Maar soms zijn de paarden (te) groot voor mensen of moeilijk te bereiken. Nu wil ik mensen met deze beelden toegang geven tot een diepere belevingswereld, waarvan je misschien niet (meer) wist dat ze er was. Ik wilde die essentiële gevoelens in lichaamstaal uitdrukken. Gevoelens die in het ‘woordeloze gebied’ verblijven. Omdat je te jong was om er woorden voor te hebben of waar het te spannend was om te blijven. Daar waar je nervus vagus je uit ‘de verbonden staat’ heeft gehaald om te overleven. Waar er niet een duidelijk aanwijsbare gebeurtenis was, maar eerder een lange reeks ervaringen van het ontbreken van wat er wél had moeten zijn. Zodat je die onzichtbare, en ongrijpbare zaken bespreekbaar kunt maken. Om (be)grip te krijgen voor je triggers en om op verhaal te komen.

Jij doet er toe _ kaarten voor je belevingswereld_a“The body keeps the score” schreef Bessel van der Kolk. Omdat het lichaam het nog weet, zal het zich laten voelen.

Julia Cameron in The Artist’s Way: “Je innerlijk kind is niet onder de indruk van woorden. Het wil het ZIEN. Om zijn belangstelling te wekken kunnen we het (innerlijk) kind verleiden met fijne plaatjes; zo kunnen we het Diepe Zelf bereiken…”

Hoe fijn zou het zijn als je meer van je eigen ontregeling begrijpt? Zodat je gerichter om kunt gaan met wat er in je leeft? En je kunt aangeven wat je nodig hebt?

Ik heb nu een proefdruk van 84 afbeeldingen op losse kaarten.
en werk nog aan een toelichting met achtergronden.

Jij doet er toe _ kaarten voor je belevingswereld_b

#jijdoetertoe
#oudzeer
#traumaverwerking
#ervarenveiligheid
#voelen
#veerkracht
#polyvagaaltheorie
#systemischwerk
#veiligverbinden
#jehoefthetnietalleentedoen
#gehoordworden
#opverhaalkomen
#nieuwperspectief
#kijkenmetzachteogen

© Caroline Denijs | mei 2024