Het helende hart van een paard

Recente studies, uitgevoerd door het HeartMath Institute, geven aanwijzingen dat heling mogelijk is wanneer we samen met paarden zijn. Volgens de onderzoekers heeft het hart van een paard een groter elektromagnetisch veld en een hoger intelligentieniveau dan dat van mensen. Een magnometer (een meetinstrument dat wordt gebruikt om de grootte van een magneetveld te meten) kan de hartenergie van een mens meten, en die heeft een straal heeft tussen de 2,5 en ruim 3 meter. Dat is al ruim, maar hoe indrukwekkend is het als je beseft dat het elektromagnetische veld van een paard vijf keer groter is dan dat van een mens! Dat elektromagnetische veld van het paard kan direct invloed uitoefenen op ons hartritme. Wanneer je bij een paard bent in dat grote krachtveld kun je rustig spreken van een helend hart bij paarden.

Hartritme en hartcoherentie

Historisch en cultureel kent het het hart over de hele wereld veel betekenissen. Eén van de hormonen die in samenwerking met het hart in het lichaam wordt aangemaakt is oxytocine, ook wel het ‘liefdeshormoon’ genoemd. De liefde staat op de eerste plaats, maar ook wijsheid, rechtvaardigheid, inzicht en emotie is voor het hart bekend terrein.

De wetenschap pas net is gestart om de effecten van het elektromagnetische veld te onderzoeken, maar er is nu al bewijs dat een krachtig elektromagnetisch veld van het hart een synchroniserende functie heeft in ons lichaam (en dus ook op meer mensen tegelijk).

Het hart is een bijzondere pomp die het bloed in je lichaam rondpompt. Fysiologisch betekent dat er voldoende voedingsstoffen en zuurstof voor je lichaam gezorgd wordt zonder dat je daarbij hoeft na te denken.
Veel activiteiten zoals ademhaling, lichamelijke beweging en zelfs gedachten beïnvloeden je autonome zenuwstelsel. Onderzoek van Heartmath heeft aangetoond dat gevoelens en emoties de grootste invloed hebben op het variabele ritme van je hartslag.

Nog niet zo lang geleden hebben neuro-cardiologische wetenschappers ontdekt dat het hart een eigen zenuwstelsel heeft dat een ‘hart-brein’ genoemd zou kunnen worden en dat voor een coherent hartpatroon (Heart Rate Variability – HRV) zorgt. Dit kun je zichtbaar maken met bio-feedback apparatuur.  Het HRV geeft de tijdspanne aan tussen de hartslagen. Bijvoorbeeld de 60 slagen per minuut slaat je hart niet precies elke seconde. Het tempo versnelt en vertraagt, wat normaal is. Dit tempo kan sterk wisselen en chaotisch zijn of vloeiend als een mooie sinusgolf. En in het laatste geval spreken we van hartcoherentie.

Dit “hart-brein” bevat ongeveer 40.000 neuronen die het hart de mogelijkheid geven om onafhankelijk te voelen, informatie te zenden en beslissingen te nemen. Het hart heeft zelfs een soort geheugen. Hart blijkt een werkelijk intelligent systeem te zijn. Onderzoek heeft ook laten zien dat het hart een soort hormonen- en neuro-transmitterfabriek is die het lichaam én de geest behoorlijk beïnvloeden.

Onze hartslag, hersengolven en ademhaling hebben allemaal een bepaald biologisch ritme. Bij een hoge hartcoherentie resoneren deze ritmes. Daarbij treffen twee of meer trillingen van (bijna) gelijke snelheid elkaar, waardoor een vibratie ontstaat. Een coherent hartpatroon wijst op een systeem dat zich gemakkelijk kan herstellen en zich efficiënt kan aanpassen aan stressvolle situaties. Een coherent hartpatroon is ook een maat voor het gevoel van welzijn en valt samen in een toestand van rust en vreugde. Ons brein, hart, zenuwstelsel en hormoonsysteem communiceren optimaal. Het lichaam verbruikt zijn energie efficiënt, je voelt je prettig en je kunt helder denken.

Hartcoherentie van paarden

Volgens de onderzoekers hebben paarden een opmerkelijk stabiel coherent hartritme patroon. Paarden zijn prooidieren en leven in een kudde. Zij zijn bijzonder gevoelig en afhankelijk van sterke, duidelijke leiding en waarschuwingssignalen van elkaar. Ze voelen een storm aankomen lang voordat deze gearriveerd is en nemen een aanvaller waar lang voordat wij die kunnen zien of horen. Ze moeten bliksemsnel kunnen reageren op een mogelijke dreiging en zullen ook geen uren nodig hebben om daarvan bij te komen. Wanneer het gevaar geweken is kan er weer gegeten worden. (Want dat doen ze het liefst en de hele dag door.)

Het spreekt voor zich dat paarden een systeem hebben dat een opmerkelijke verbinding en communicatie kent. Dat is niet alleen voor het eigen lijfsbehoud, ook zullen zij zorgen dat de andere leden van de kudde erbij blijven. Ieder lid is belangrijk.
Ze zijn uitgerust om snel te ‘schakelen’.  Ze kunnen het zich niet veroorloven om in gepeins te verzinken en hebben daarom geen mentale stress of emotionele stress inclusief emoties als boosheid, frustratie en onrust. Ze lijden niet aan ‘afwezigheid’. Dat zou in een fractie van een seconde de dood kunnen betekenen. Je kunt daarom rustig zeggen dat paarden in het NU leven.

Paarden spiegelen onze gemoedstoestand.

Er wordt gezegd dat een paard angst kan ruiken,

maar het is nauwkeuriger om te zeggen dat zij het kunnen voelen

met hun coherente hart.

Feitelijk laat onderzoek al zien dat mensen fysiologische voordelen hebben wanneer ze met paarden werken, o.a. een lagere bloeddruk en coherenter hartritme hebben, een toegenomen niveau van beta-endorfinen (stofjes die dienen om pijn te onderdrukken), afgenomen stressgevoelens, minder gevoelens van boosheid, vijandigheid, angst en druk, beter sociaal functioneren en toegenomen gevoel van  kracht, geduld, vertrouwen en zelfbewustzijn.

Mindful werkende paardentrainers zullen zorgvuldig onderzoeken wat de grondslag is van het ongewenste gedrag van een paard. Ze weten dat als het paard moeite heeft om iets te leren, dat het niet is dat het paard het niet wil. Maar dat het glashelder een reactie laat zien op wat er in zijn omgeving gebeurt.

Als Heartmath-technieken positief werken bij de verbetering van concentratie, leren, presteren, creativiteit en intuïtie en stressklachten, zoals nekklachten, hoofdpijn, slecht slapen, vermoeidheid en onrust, maar zelfs depressie, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, kanker en diabetes, waarom zouden we dan niet profiteren van de natuurlijke manier van zijn van paarden?
Wanneer je je niet als een roofdier gedraagt kan de aanwezigheid van een paard je een diep gevoel van welzijn en vrede geven.

Paarden hebben al menigeen geholpen die bij meer conventionele benaderingen zijn vastgelopen. Er zijn verhalen en ervaringen, misschien wel in je eigen omgeving, waar mensen doorbraken kregen die bij paarden zijn begonnen. Voor heb zelf ook zo’n ervaring, nog niet eens zo lang geleden…

De wetenschap verdiept zich nog op dit thema. Maar wij kunnen ondertussen het vermogen van de paarden om een veilige setting te creëeren waarin de meest kwetsbare gevoelens tot uiting kunnen komen, met diepste bewondering respecteren. Stel je voor dat het grote paardenhart je omhult en adem de omarming van deze liefde in. Laat je hart samenvallen met jezelf, met een groter geheel en je krijgt een ander perspectief.

Paarden zijn het toonbeeld van belichaamde spiritualitualiteit

die volkomen aanwezig is in deze wereld

én diep verbonden met

de oorsprong van onze ziel.

~ Linda Kohanov (auteur van ‘Ruiter tussen twee werelden’)

Gregg Braden over hartcoherentie

Foto bovenaan: Sandra de Jong

Zelf ervaren?

Maak een afspraak